Creativity from Vienna to the World. je online projekt, který zahrnuje přednášky, blog a online výstavu. Propojuje aspekty designu s ženskou historií, pedagogikou, dějinami migrace a kulturního přenosu, aby sledovala úspěchy umělkyň, které emigrovaly do Spojených států ze střední Evropy v první polovině 20. století. Projekt se zaměřuje na způsob, jakým se ideje vztahující se k designu a pedagogice, jež byly zavedené ve střední Evropě, dále rozvíjely ve Spojených státech díky migrujícím umělkyním pokračujícím zde ve svých uměleckých kariérách. Patří mezi ně Emmy Zweybruck-Prochaska, Hilda Jesser-Schmid, Vally Wieselthier a Lisl Weil. Mapuje také toto šíření skrz rozsáhlé aktivity jako byla například putovní výstava Čížkových studentek, uskutečňována v USA v letech 1923 a 1924, dále skrz publikace jako "Kniha šablon" (1937) Zweybruk-Procházkové, pedagogická působení - zmínkou výuka Eriky Giovanni Klien na Dalton School, a v neposlední řadě zakládání úspěšných podniků jakým bylo architektonické studio Liane Zimbler v Los Angeles. Sledováním transatlantických kulturních propojení, která představují důležitý aspekt v kariérách mnoha umělkyň, si dal tento projekt za úkol vytvořit přístupný kritický záznam modernizace a vývoje designu a pedagogické praxe ve spojitosti s rakousko - americkou výměnou.

Creativity from Vienna to the World. je kolaborativní online projekt vedený profesorkou Megan Brandow-Faller (City University of New York) a doktorkou Julii Secklehner (Masarykova universita v Brně), financovaný grantem z Botstiber Institute for Austrian - American Studies (BIAAS) a podporován Rakouským kulturním fórem (Washington D.C.).

Photo of Professor Megan Brandow-Faller

Megan Brandow-Faller

Megan Brandow - Faller je profesorkou historie na City University of New York Kingsborough a rovněž přednáší na CUNY Graduate Center. Její výzkum se zaměřuje na umění a design v secesní a meziválečné Vídni, v němž zahrnuje i dětské umění a hračky secesního období Vídně, uměleckořemeslnou tvorbu dílny Wiener Werkstatte, lidové umění a modernismus, a umělecké vzdělání žen. Je editorkou "Childhood by Design: Toys and Material Culture of Childhood", 1700 - současnost (Bloomsbury 2018) a autorkou "The female Secession: Art and the Decorative at Viennese Women’s Academy" (Penn State University Press, 2020) a spolueditorkou (s Laurou Morowitz) "Erasures and Eradications in Modern Viennese Art Architecture and Design" (Routledge, 2022). Brandow-Faller přispěla dvěma katalogovými esejemi k retrospektivní výstavě Die Frauen der Wiener Werkstätte v Museu užitého umění ve Vídni (2021). Její aktuální projekt se soustředí na studium popularizace a ukotvování secesních idejí dětské tvořivosti v poválečné Americe.
Photo of Dr. Julia Secklehner

Julia Secklehner

Julia Secklehner je výzkumnou pracovnicí na Semináři dějin umění Masarykovy university v Brně. Specializuje se na moderní umění střední Evropy se zájmem o umění a kulturu místních periferií, s důrazem na gendre a menšiny. Její současný výzkum je zaměřen na modernismus za hranicemi rakouských, československých a maďarských metropolí v meziválečném období a je součástí projektu Continuity / Rupture: Art and Architecture in Central Europe, 1918-1939 (CRAACE), založeném díky European Research Council. Je také členkou rady editorů časopisu Art East Central a její nejnovější publikace zahrnují příspěvky do Periodization in the Art Historiographies of Central and Eastern Europe (Routledge, 2022), Erasures and Eradications in Modern Viennese Art Architecture and Design (Routledge, 2022), Austrian Studies and The Austrian History Yearbook.
Photo

Veronika Halamová

Veronika Halamová, v současnosti doktorandka na Masarykově universite v Brně, kde rovněž získala magisterký titul, se specializuje na fenomén formule pátosu Abyho Warburga a jeho vtisk do moderního světa. Ve svém mezioborovém postgraduálním výzkumu objevuje proces utváření významu uměleckých děl v mysli diváka. Mimo svůj akademický výzkum je Veronika aktivním pracovníkem na Centru pro moderní umění a teorii na Semináři dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university. V rámci této činnosti má na starosti sociální média centra a propagaci jeho aktivit. Navíc Veronika zodpovídá i za propagaci projektu "Tvořivost Vídně světu" na sociálních sítích.
.

fotografia VK

Valéria kršiaková

Valéria Kršiaková je kunsthistorička pracující jako externí kurátorka fotografické sbírky pro Slovenské muzeum designu. Hlavní oblastí jejího akademického zájmu je historie a teorie malby, fotografie a designu na Slovensku v první polovině 20. století. Své prvotní uměleckohistorické vzdělání získala a Universitě Komenského v Bratislavě, kde sepsala bakalářskou diplomovou práci o díle slovenského modernistického malíře Edmunda Gwerka (1895 - 1956). Dále pokračovala na navazující magisterský program Masarykovy university, který ukončila diplomovou prací na téma Školy umění a řemesel v Brně v době protektorátu Čechy a Morava. V současnosti studuje druhý magisterký program zaměřený na současnou designovou praxi, a to na UMPRUM v Praze.

J_01

Julia Harasimowicz

Julia Harasimowicz se specializuje na historii umění a antropologii. Dokončuje disertaci zaměřenou na analýzu diskurzů obklopujících dětské umění v Evropě a Spojených státech od konce 18. do poloviny 19. století, a to na University of Warsaw’s Institute of Art History. Nedávno byla oceněna za svůj výzkum na Graduate Center City University of New York v letech 2023/2024, za který získala Fullbright Foundation Junior Reasearch Award. Pracuje jako kurátorka současného umění na Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art ve Varšavě. Spolupracuje také na výstavách Friedl Dicker-Brandeis a Spring never comes again (Jaro už nikdy nepřichází). Dětství a umění ve 20. a 21. století.th .st .

smart

Christopher Hertweck

Christopher Hertweck je překladatel se zaměřením na anglický a německý jazyk, který v současné době dokončuje studium magisterského programu Překladatelství na Institutu aplikované lingvistiky a překladatelství (IALT) na Leipzig University v Německu. Dříve studoval historii a německou literaturu na Humboldt University v Berlíně, přičemž se zaměřoval na dějiny kultury a společnosti v Německu na přelomu 19. a 20. století. Přeložil webovou stránku "Vienna to the World" do německého jazyka.

cs_CZCzech