Editor podcastu: Jan Albrecht

Díl 1.

V prvním díle podcastu ‘The Salon’, probírají Megan Brandow-Faller a Julia Secklehner hlavní body projektu Tvořivost Vídně světu a představují některé z umělkyň, na které se v něm zaměřují.

 

Díl 2.

V tomto díle hovoří Megan Brandow-Faller s Dr Elana Shapira, která poskytne klíčovou přednášku k projektu Tvořivost Vídně světu ve čtvrtek, 2. března 2023, a to o orientalismu v keramické tvorbě Vally Wieselthier 

Díl 3.

V tomto díle hovoří Julia Secklehner s profesorkou Rebeccou Houze, jejíž klíčová přednáška k projektu Tvořivost Vídně světu se bude konat ve čtvrtek, 6. dubna 2023, a soustředí se na zámořská setkaní ve torbě Anny Lesznai a Marisky Undi

 

Díl 4.

V tomto díle představuje filmařka a scénaristka Elena Goatelli svůj film "Po stopách Eriky, dokumentární "umělecký triller" o umělkyni Erice Giovanně Klien (1900–1957), která započala svou uměleckou dráhu ve Vídni, než se pak odstěhovala do Spojených státu. Trailer filmu najdete zde. Elena Goatelli bude také účastnicí skupinové diskuze pořádané 12. dubna 2023.

 

Díl 5.

Joseph Koerner (Harvard) se setkává s Megan Brandow-Faller (CUNY) aby prodiskutoval vzpomínky na kulturu secesní Vídně, historii, historii umění a svou autobiografii.V rozhovoru se dotýkají i profesorova oceněného dokumentárního filmu The Burning Child (dostupný na amazon prime),v němž se prolíná příběh jeho vlastní rodiny s příběhem modernistického hnutí, dětství profesora Koernera ve Vídni a Pittsburghu a nedávné znovuobjevení zvláštního židovského charakteru Vídně období kolem roku 1900.

 

Díl 6.

V tomto díle si Megan Brandow-Faller (CUNY) povídá s Frances Tanzer (Clark University) o propagaci Egona Schieleho rakousko-americkými emigranty, jako byl Otto Kallir, a o Kallirových širších pokusech obnovit liberální podobu Rakouska, která by nebyla poznamenána národním socialismem. Tématem bude také Tanzerova připravovaná kniha (Univ Pennsylvanis Press) s názvem "Vanishing Vienna: Nepřítomnost Židů v poválečné střední Evropě", která analyzuje složité pokusy o obnovení kulturního dynamismu přednacistické Vídně v době, kdy Rakušané a Židé po holokaustu nově představovali sami sebe a středoevropskou kulturu.

 

Díl 7.

V tomto díle si Elizabeth Otto  (University of Buffalo) povídá s Julia Secklehner o svém posledním výzkumu arteterapie v Evropě a Spojených státech se zvláštním zaměřením na malířku sociálního realismu a arteterapeutku Edith Kramer (1916 - 2014).

 

Díl 8.

V tomto díle si Michelle Jackson-Beckett (Columbia University) povídá s Julia Secklehner o transatlantických přesunech v designu v díle architektů, jako byl Ernst Lichtblau (1883-1963). Představí také některé otázky týkající se jak odmítnutí, tak i revize modernistických ideálů na výstavách vídeňského interiérového designu a bydlení v letech 1918-1938, které jsou předmětem její připravované monografie v nakladatelství Oxford University Press.

 

Díl 9.

V tomto díle se hisrik umění Michael Yonan (UC Davis) setkává s kolegyní Megan Brandow-Faller (CUNY Kingsborough) aby probrali materiální obrat, vídeňskou školu a svůj nejnovější knižní projektu, v němž apeluje na mladou generaci vědců, aby v digitálním věku neopomíjeli význam osobního kontaktu s dílem. Oba hovoří o své vzájemné náklonnosti k nedostatečně prozkoumaným žánrům, hnutím a médiím a také o všem, co se týká Rakouska.  

 

Díl 10.

V tomto díle se setkáva historik umění Ladislav Jackson (Brno Technical University) s Julií Secklehner (Masaryk University) , aby pohovořili o životě a tvorbě architektky Liane Zimbler (1892-1987) a jejích dvou profesních drahách - ve střední Evropě a Californii. Jackson popisuje jak na Zimblerovou narazil náhodně, a otevřel si tím nové cesty ve výzkumu žen - architektek, transgenderovému designu a upcyclingu.

 

Díl 11.

Professor Ellen Winner (Boston College, Emerita) chats with Megan Brandow-Faller on her new Oxford University Press monograph, An Uneasy Guest in the Schoolhouse, which charts the vast pendulum swings surrounding art education, from its 19th century roots as a handmaiden to industry, to an emphasis on cultivating ‘the whole child’ among early 20th C progressive educators, and, ironically, towards recamped mid-20th c utilitarian justifications tethering arts education to supposedly improved test scores and grades. Brandow-Faller and Winner dwell on progressive art educators like Cizek, Dewey and Lowenfeld, and the continued relevance of arts education for today’s democratic, inclusive present.

 

Díl 12.

Laura Morowitz a Megan Brandow-Faller (spolueditorky Erasures and Eradications in Modern Viennese Art, Architecture and Design) diskutují o nejnovější knize Morowitzové Art, Exhibition and Erasure, která zkoumá tři výstavy výtvarného umění ve vídeňském Künstlerhausu v období vlády národních socialistů a ukazuje, jak se každá z nich snažila kulturně vymazat prvky, které byly pro nacistickou ideologii nepřijatelné: velkoměsto, Židovku a Vídeň na přelomu století. Morowitzová zvažuje vliv svého projektu a jeho význam pro dnešní americké muzejní publikum.


Díl 13.

Jonathan Kaplan-Wajselbaum ( University of Technology Sydney, Australia, and  Sydney Jewish Museum) a Julia Secklehner probírají jeho publikaci  Jews in Suits. Men’s Dress in Vienna, 1890-1938 (Bloomsbury Academic, 2023), která navrhuje nový způsob nahlížení na muže a oděvní kulturu v rámci ikonického kulturního prostředí a nabízí vhled do vztahu odívání a péče o zevnějšek jako způsobu chápání sebe sama.

 

Podívejte se na léták zde a získejte 35% slevový kód na tuto knihu! 

 

Díl 14.

V tomto díle hovoří Kirsten Krick-Aigner (Wofford College) s Julií Secklehneri o jejím výzkumu tří výjimečných umělkyň – Lisel Salzer (1906–2005), Lisl Weil (1910–2006) a Bettiny Bauer-Ehrlich (1903–1985) – sociální vazby žen a prolínající se umělecké dráhy na dvou kontinentech.

 

Díl 15.

IMegan Brandow-Faller a Julia Secklehner si povídají o aktuálním knižním projektu MeganChild Creativity and the Visual Arts: From Secessionist Vienna to Postwar America (Dětská tvořivost a vizuální umění: Ze secesní Vídně do poválečné Ameriky), (připravovaného v Bloomsbury Academic), který se zaobírá kultem dětské tvořivosti v poválečné Americe a jeho kořeny v secesní Vídni.

 

 

Díl 16.

Pat Kirkham, profesorka Dějin designu na Kingston University, UK, se dělí o své vzpomínky na americkou návrhářku maďarského původu Evu Striker Zeisel (1906-2011). Dvoudílný rozhovor vychází jak z jejích odborných znalostí historie designu, tak z jejího několikaletého osobního kontaktu se Zeiselovou a její dcerou. https://www.evazeisel.com/

Díl 17.

V tomto díle Salónu referuje spisovatelr John Kropf o své nové knize The Color Capital of the World s účastí Megan Brandow-Faller, a sdílí své vzpomínky na American Crayon Company a popisuje, jak se její vývoj protnul s novými diskurzy dětské tvořivosti.

EPISODE 18

In this episode, Megan and Julia talk about Julia’s forthcoming book, Rethinking Modern Austrian Art Beyond the Metropolis  (Routledge), which focuses on interwar Austrian Modernism and its ties to the rural imaginary.

EPISODE 19

 Julia Secklehner sits down with curators Clara Huber and Roland Fischer-Briand to talk about their currrent exhibition Showbiz Made in Vienna: The Marischkas. Shown at Vienna’s Theatermuseum, the exhibition traces links between showbusiness in Vienna and Hollywood with a focus on the famous Marischka brothers and their networks.

EPISODE 20

Design Historian Ashley Callahan and Ilonka Sigmund chat to Julia about Ilonka and Mariska Karasz, two Hungarian-American designers with a personal overview about their life by Ilonka Karasz‘ granddaughter, Ilonka Sigmund, and an overview of their multi-faceted work.

cs_CZCzech